Gliwickie
  Koło
    P T M
Gliwickie
  Koło
    P T M
Gliwickie
  Koło
    P T M
Gliwickie
  Koło
    P T M
Z     Z     Z     Z     A     A     A     A     R     R     R     R     Z     Z     Z     Z     Ą     Ą     Ą     Ą     D     D     D     D    

Przewodniczący:
 

Wojciech Kempa
 

Zastępca:
 

Waldemar Hołubowski
 

Sekretarz:
 

Ewa Łobos
 

Skarbnik:
 

Bożena Piątek
 

Członek zarządu:
 

Beata Sikora
 
         

P o w r ó t